© Bunad & Husflidsportalen 02-2002 ©

Bunad & Husflidsportalen
En veiviser på Internett for
 bunad og husflidsinteresserte

 
:: Portalens forside : Bærumsbunadene :
 

Bærumsbunadene

I 1963 så den første Bærumsbunaden for kvinner dagens lys, slik som den er i dag. De som kjenner Bærums bunader fra tidligere, kjenner denne igjen som festbunaden.
 

 

Starten...

Bærum Bondekvinnelag hadde ideen, og begynte arbeide rundt en særegen Bærumsbunad i 1946. Bærum Bondekvinnelag inngikk senere et samarbeid med en ny part, og arbeidet med det nye antrekket pågikk frem til 1963.

Da ble Bærums første bunad presentert for bygda.

 
Forhistorie om bunad i Bærum
- basert på lokal litteratur

Utfordringen for Bærum, var at vi ikke tidligere hadde spesielle bunadstradisjoner i bygda. En del står nedskrevet på 1800-tallet om klesvanene i Bærum, også noe er omtalt på begynnelsen av forrige århundret.

© Bunad & Husflidsportalen 05-2002 ©
Ut fra historien kan man se at den mye brukte "landsens drakt" ble borte, så tidlig som på begynnelsen av 1800-tallet. På 1800-tallet hadde Bærum, som i våre dager nær tilknytning til hovedstaden Kristiania. Bymotene ga derfor sitt preg, og bunaden (som vi kjenner den i dag) ble brukt til bybesøk. Det innrømmes at bæringene ble preget av "galskapen", og klesmoten tok i høy grad etter byfolket.

Da som nå hadde moten sin pris, og var i en viss grad forbeholdt den finere "Almuen". Man må anta at den "forholdsvis enkle og tarvelige bygdedragt" ikke var utsmykket i like stor grad, både hva gjaldt bruk av stoff og annen pynt.

I dag har Bærum følgende bunader å vise frem:

 
 
 

           © oppdatert 12-2010
              [ Layout & Design by Plaindog ]